Škola programiranja

Nauči da programiraš i zaposli se u Vivify Ideas

Škola programiranja Vivify Academy u Novom Sadu otvorena je za sve koji žele da savladaju osnove web programiranja.

Cilj akademije je da obezbedi kvalitetne programere za zaposlenje u Vivify Ideas. Ipak, ne postoji uslov da se zaposlite u Vivify Ideas nakon završetka akademije, slobodni ste u izboru kompanije gde ćete se zaposliti.

Programer se ne postaje preko noći, potrebno je vreme, posvećenost i dobro vođenje. Sem usvajanja znanja, potrebno je usvojiti različite koncepte i adaptirati specifičan način razmišljanja. Zbog toga je Vivify Academy osmišljen da traje više od 5 meseci intenzivnog rada.

Škola je organizovana u dva intenzivna kursa: Osnovni i Napredni. Nastava se održava tokom 10 nedelja, četiri puta nedeljno od 18:00 do 22:00 (ponedeljak, utorak, četvrtak, petak). U toku Osnovnog kursa postoji jedna pauza u trajanju od nedelju dana, dok na Naprednom postoje dve takve pauze. Ukupan fond je 160 časova na Osnovnom i 160 časova na Naprednom kursu.

Cena pojedinačnog kursa (Osnovnog ili Naprednog) je 62.000 RSD (PDV je uključen u cenu). Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

Prijavi se

Postani Web Programer

Osnovni kurs

Cena kursa sa PDV-om: 62.000 RSD

Osnovni kurs programiranja traje 10 nedelja (160 sati nastave).

 • Prva nedelja: HTML i CSS
 • Druga i treća nedelja: Osnove programiranja
 • Četvrta i peta nedelja: web programiranje i PHP
 • Pauza - nedelju dana
 • Šesta nedelja: SQL
 • Sedma i osma nedelja: Objektno orijentisano programiranje (OOP)
 • Deveta nedelja: JavaScript
 • Deseta nedelja: Izrada završnog zadatka

Vivify Academy, Osnovni kurs

Osnovni kurs

Trajanje kursa

10 nedelja, 4 puta nedeljno nastave (ukupno 160h) i pauza u trajanju od nedelju dana (ukupno 11 nedelja)

Prva nedelja (HTML & CSS)

 • Sadržaj i struktura web strana, šta je HTML tag, element, atribut i čemu služe, gde koristiti koji tag i kako formatirati dokument,
 • Stilizovanje web strane, koja je svrha CSS-a i kako funkcioniše, kako pravilno razdvojiti stilove od strukture i izbeći nepotrebno dupliranje.

Druga i treća nedelja (Osnove programiranja)

 • Upoznavanje sa pojmom programiranja, programskog jezika i pravila koja se koriste u postupku programiranja,
 • Osnovni principi programskog jezika (strukturno programiranje, tipovi podataka, izrazi i iskazi, operatori, kontrola toka programa, if-else konstrukcija, switch-case konstrukcija, petlje, for petlja, while petlja, do-while petlja, nizovi, stringovi) i konkretna primena na jeziku PHP,
 • Upotreba funkcija, parametri funkcija, anonimne funkcije, rekurzija, ugrađene funkcije u PHP-u.

Treća i četvrta nedelja (web programiranje i PHP)

 • Osnovno o web serverima, poreklu PHP-a, zašto je potreban i kako omogućava kreiranje dinamičkih web strana.
 • Početak i kraj izvršavanja PHP skripte, i razlike u odnosu na druge jezike.
 • Specifičnosti sintakse, dinamičnost jezika i gde treba biti oprezan. Šta su sesije i čemu služe, čuvanje i kasnije čitanje podataka.
 • HTTP zahtevi i odgovori.

Šesta nedelja (SQL)

 • Šta su relacione baze podataka i kako se razlikuju od drugih tipova. Šta predstavljaju tabele, redovi i kolone, koji tipovi podataka se mogu čuvati, koji su tipovi relacija i kako se ostvaruju,
 • Kreiranje nove baze, modelovanje i unos podataka,
 • Šta je upit (query), rad sa bazom preko komandne linije, naredbe i ograničenja prilikom dobavljanja i promene podataka,
 • Rad sa bazom iz PHP-a, zašto je opasno pisati sirove upite, funkcije i klase koje omogućavaju sigurniji rad sa bazama.

Sedma i osma nedelja (OOP)

 • Osnove OOP-a. Klase, atributi, metode.
 • Nasleđivanje u OOP.
 • Apstraktne klase, apstraktne metode, interfejsi.
 • Statički atributi i metode klase.

Deveta nedelja (JavaScript i Git)

 • Ukratko o poreklu JS-a i potrebi za njim, evolucija od prve verzije do danas, popularnost i gde se sve koristi,
 • Karakteristike specifične za JS, sličnosti i razlike u odnosu na PHP, operatori, tipovi podataka i njihovo predstavljanje u kodu, razlika između primitivnih i složenih tipova,
 • Kako funkcionišu funkcije u JS-u, korišćenje funkcija kao promenljivih, šta su callback, anonimna i samopozivajuća funkcija,
 • Fleksibilnost objekata, naknadno dodavanje i brisanje atributa i metoda, šta je duck typing,
 • Šta je DOM, kako manipulisati njime bez jQuery-a i sa nativnim javascript funkcijama,
 • Događaji (event) i rad sa jednim thread-om, i kako asinhrono odgovarati na događaje,
 • Čemu služi i kako se koristi GIT.

Deseta nedelja

 • Izrada web aplikacije.

Termini održavanja kursa

Polaznici će biti raspoređeni na osnovu izabranih termina prilikom prijave i dostupnosti slobodnih mesta u grupama.

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Termin održavanja

Od 18h do 22h.

Cena kursa

62.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

Napredni kurs

Cena kursa sa PDV-om: 62.000 RSD

Napredni kurs programiranja traje 10 nedelja (160 sati nastave).

 • Prva nedelja: Objektno orijentisano programiranje (OOP)
 • Druga nedelja: Model-View-Controller (MVC), Laravel
 • Treća i četvrta nedelja: Laravel
 • Pauza - nedelju dana
 • Peta, šesta i sedma nedelja: VueJS
 • Osma nedelja: API, REST, spajanje klijentske i serverske strane
 • Deveta nedelja: Monaca with Onsen UI
 • Pauza - nedelju dana
 • Deseta nedelja: Izrada Single Page aplikacije (SPA) - završni rad

Vivify Academy, Napredni kurs

Napredni kurs

Trajanje kursa

10 nedelja, 4 puta nedeljno nastave (ukupno 160h) i dve pauze od po nedelju dana u toku kursa (ukupno 12 nedelja)

Prva nedelja (Objektno orijentisano programiranje)

 • Polimorfizam,
 • Paterni u OOP,
 • Korišćenje singleton, factory, obeserver i drugih paterna,
 • Šta su SOLID principi.

Druga nedelja (MVC, Laravel)

 • Šta je MVC i kako to izgleda u web aplikacijama, čemu služi web framework, šta radi Laravel i koje zadatke olakšava. Konfiguracija i instalacija,
 • Rutiranje, organizacija Kontrolera i njihovih metoda,
 • Izdvajanje logike u Model deo, koncept ORM i kako je to rešeno u Laravel-u (Eloquent),
 • Rad sa bazom kroz Eloquent i korišćenje DB migracija,
 • View deo, konstrukcija i vraćanje View-ova, Blade templating.

Treća i četvrta (Laravel)

 • Autentifikacija korisnika, šta je Middleware i kako se koristi, korišćenje redirekcija
 • Validacija podataka kroz Laravel, custom Validator-i,
 • Dependency Injection, Collections, Form Requests,
 • Artisan komande, osnovno o Service Provider-ima.

Peta, šesta i sedma nedelja (VueJS)

 • Arhitektura Vue.js aplikacija - modularnost, zasnovanost na komponentama,
 • Data binding, templating u VueJS-u,
 • Komponente, Event Handling, ugrađene i custom direktive, filteri, mixins,
 • Computed Properties i Watchers,
 • Form Input Bindings, Validacija, Axios,
 • Rutiranje i navigacija u SPA (Single Page Application),
 • Komunikacija među komponentama, parent-child i sibling.

Osma nedelja (API, REST, spajanje klijentske i serverske strane)

 • Šta je API, šta je REST, RESTful API.
 • API autentifikacija, različite vrste i primena,
 • Spajanje serverske strane (API) i klijentske aplikacije.

Deveta nedelja (Monaca with Onsen UI)

 • Mobilne aplikacije - nativni i hibridni pristup,
 • Osnove Monaca okvira, relacija sa Vue.js okvirom,
 • Korišćenje OnsenUI komponenti,
 • Pravljenje mobilne aplikacije i distribucija na mobilne uređaje.

Deseta nedelja (izrada završne aplikacije)

 • Izrada Single Page aplikacije (SPA).

Polaznici naprednog kursa programiranja će kroz svaku celinu raditi sa Git-om i Command Line-om.

Termini održavanja kursa

Polaznici će biti raspoređeni na osnovu izabranih termina prilikom prijave i dostupnosti slobodnih mesta u grupama.

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Termin održavanja

Od 18h do 22h.

Cena kursa

62.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

Predavači

Nedeljko Damnjanović Nenad Vujičić Dušan Miražić Nikola Spalević Zoran Zlokapa Aleksandar Sotirović
download Nedeljko Damnjanović

Nedeljko Damnjanović

U toku studiranja započinje rad sa PHP-om koji koristi na svojim prvim projektima. Ozbiljnije iskustvo stiče nakon fakulteta radeći kao Java programer, ali tada otkriva da je prava magija u JavaScript-u. Poslednje 4 godine radi kao JavaScript programer. Kad je u pitanju back-end, radi u PHP-u kroz Laravel framework.

Kao i sve “estradne zvezde”, živi na relaciji Šabac - Novi Sad - Pariz. Svoj talenat i znanje iz PHP-a i Angular-a će predstaviti polaznicima Vivify Academy-ja.


download Dušan Miražić

Dušan Miražić

Nesuđeni košarkaš koji je zavoleo programiranje. Uspešno je radio kao predavač u jednoj školi programiranja. Ipak iz trke “Moje zanimanje - Dušan Miražić” kao pobednik je izašla IT industrija ostavivši Prosvetu iza sebe. Radi kao full stack developer.

Na Vivify Academy će polaznicima prenositi svoje znanje i iskustva u radu sa SQL-om.


download Nenad Vujičić

Nenad Vujičić

Na kineskoj kopiji Nintendo konzole u obliku tastature koju je dobio za 8. rođendan otkriva BASIC i njegovo čuveno 20 GOTO 10. Odlučan da jednog dana postane programer, 15 godina kasnije dolazi u Vivify Ideas i postaje full stack developer.

Od samog početka primarno interesovanje mu je JavaScript i veruje da "Any application that can be written in JavaScript, will eventually be written in JavaScript."


download Nikola Spalević

Nikola Spalević

Rođen u (ne)vreme, kad je Zvezda harala fudbalom, a ratovi našom zemljom. Pasionirani ljubitelj software-a, uvek spreman za upijanje novih znanja. Svoje programersko majstorstvo pokazuje u programskim jezicima PHP i JavaScript. Posebno zainteresovan za framework-e Laravel, Angular i Vue.

Osim IT veština koje poseduje, sa polaznicima Vivify Academy-ja će podeliti i iskustva koje prikuplja sa pozicije full stack developera.


download Zoran Zlokapa

Zoran Zlokapa

Igrao se u blatu, pa Lego kockicama, a onda prešao na crtanje web stranica. Maštovit dizajner i front-end developer sa iskustvom u planiranju, dizajniranju i produkciji korisničkih interfejsa.

U industriji preko 10 godina, video sve što ima da se vidi. Sve dok Microsoft ne izbaci dobar browser, ništa ga ne može iznenaditi. Za Vivify Academy čuva svoje najbolje priče o HTML-u i CSS-u.


download Aleksandar Sotirović

Aleksandar Sotirović

Teži ka tome da svaki projekat na kojem radi bude onaj koji će napraviti pozitivnu promenu u ljudskim životima. Profesionalno se bavi programiranjem više od 6 godina. Veruje da su open source projekti najbolja stvar koja se dogodila IT industriji. Iako više ceni saradnju od takmičenja, kada je reč o roštiljanju tu definitivno odnosi medalju.

Sa polaznicima Vivify Academy-ja će podeliti svoje znanje o PHP-u i Laravel frameworku.


Prijavi se za besplatno testiranje. Na testiranju ćemo saznati više o tebi, tvojim sklonostima ka programiranju i trenutnom znanju. Nakon što obavimo testiranje većeg broja kandidata, one koji su se najbolje pokazali ćemo pozvati na kurs. Nakon što dobiješ poziv, ti odlučuješ da li želiš da pohađaš kurs.

OK je ako nemaš nikakvog iskustva u programiranju. Kroz testiranje dolazimo do informacije o tvom talentu za ovu oblast, a zajednički zadatak je da taj talenat ispunimo.

Testiranje se održava u prostorijama Vivify Ideas i traje oko 1 sat.

Prijavi se za besplatno testiranje

Na testiranju ćemo saznati više o tebi i tvojim sklonostima ka programiranju. Nakon toga ćemo te obavestiti koji je kurs odgovarajući za tebe.


Prijava je uspešna!

Put do pozicije Web programera je upravo postao kraći. Uskoro očekuj više detalja o samom testiranju. Razrešenja svih nedoumica koje imaš po pitanju Vivify Academy možeš dobiti slanjem email-a na [email protected] .

Kontakt

Vivify Academy
Stanoja Glavaša 47
21000 Novi Sad
Srbija
+381 (0)21 662 4 615