Škola programiranja

Nauči da programiraš i unapredi svoju karijeru. Postani deo rastućeg IT sektora.

Škola programiranja Vivify Academy u Novom Sadu otvorena je za sve koji žele da steknu osnovno ili napredno znanje iz web programiranja.

Cilj akademije je da od talentovanih polaznika napravi idealne kandidate za praksu ili juniorsku poziciju u bilo kojoj software development kompaniji. Nakon završenog kursa, a prema svojim potrebama, Vivify Ideas poziva najuspešnije polaznike da se pridruže timu kompanije. Naravno, najbolji kandidati nisu u obavezi da prihvate eventualnu ponudu Vivify Ideas.

Svi Vivify Academy kursevi zahtevaju punu posvećenost i angažovanje polaznika i podrazumevaju intenzivan rad. Na njima se ne stiče samo tehničko znanje, već i priprema na specifičan način razmišljanja i pravilan pristup rešavanju problema, koji će polaznicima biti od velike pomoći u budućem poslu.

Akademija nudi sledeće kurseve: početni kurs programiranja, osnovni kurs web programiranja, napredni kurs web programiranja i QA kurs.

Početni kurs namenjen je onima koji tek razmišljaju da uplove u svet programiranja. Ovaj kurs traje 6 nedelja i pruža osnove čije je razumevanje neophodno da bi se odlučilo o daljim karijernim koracima. Među ostalim kursevima, polaznici mogu birati na osnovu sopstevnih afiniteta i nivoa znanja.

Kursevi koje polaznik može odabrati nakon uspešno završenog početnog kursa su: Osnovni kurs i QA kurs Polaznici koji odaberu Osnovni kurs, kasnije mogu nastaviti obuku na Naprednom kursu.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

Prijavi se

Postani Web Programer

Početni kurs

(osnove programiranja)

Cena kursa sa PDV-om: 35.000 RSD

Kurs je moguće pohađati u učionici ili uživo online putem video linka.

 • Prva i druga nedelja: HTML i CSS
 • Treća i četvrta nedelja: Osnove programiranja kroz programski jezik JavaScript
 • Peta i šesta nedelja: JavaScript, funkcije, objekti, DOM

Potrebno predznanje: Za pohadjanje Početnog kursa nije potrebno predznanje niti prethodno iskustvo sa programiranjem

Trajanje kursa: Početni kurs programiranja traje 6 nedelja (48 sati nastave)

Početak sledećeg kursa: 14. septembar 2021.

Početni kurs

Početni kurs

Trajanje kursa

6 nedelja, 2 puta nedeljno nastave (ukupno 48h)

Prijavi se putem OVOG LINKA

Prva i druga nedelja (HTML & CSS)

 • Sadržaj i struktura web strana, šta je HTML tag, element, atribut i čemu služe, gde koristiti koji tag i kako formatirati dokument.
 • Stilizovanje web strane, koja je svrha CSS-a i kako funkcioniše, kako pravilno razdvojiti stilove od strukture i izbeći nepotrebno dupliranje.

Treća i četvrta nedelja (Osnove programiranja kroz programski jezik JavaScript)

 • Upoznavanje sa pojmom programiranja, programskog jezika i pravila koja se koriste u postupku programiranja.
 • Osnovni principi programskog jezika (strukturno programiranje, tipovi podataka, izrazi i iskazi, operatori, kontrola toka programa, if-else konstrukcija, switch-case konstrukcija, petlje, for petlja, while petlja, do-while petlja, nizovi, stringovi) i konkretna primena na jeziku JavaScript.

Peta i šesta nedelja (JavaScript, funkcije, objekti, DOM)

 • Upotreba funkcija, parametri funkcija, anonimne funkcije, callback funcije.
 • Osnovne informacije o objektima kao uvod za lakše slušanje naprednih kurseva.
 • Uvod u DOM

Potrebno predznanje

Za pohadjanje Početnog kursa nije potrebno predznanje iz programiranja.

Termini održavanja kursa

Utorak i četvrtak od 18h do 22h

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Cena kursa

35.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Početak sledećeg kursa

14. septembar 2021.

Mogućnost plaćanja u 2 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa u učionici. Za pohađanje kursa online, korisnik treba da obezbedi računar i internet konekciju.

Prijavi se putem OVOG LINKA

Osnovni kurs

(full-stack web programiranje)

Cena kursa sa PDV-om: 70.000 RSD

Kurs je moguće pohađati u učionici ili uživo online putem video linka.

 • Prva, druga i treća nedelja: web programiranje i PHP
 • Četvrta i peta nedelja: Objektno orijentisano programiranje (OOP)
 • Peta i šesta nedelja: SQL
 • Sedma i osma nedelja: JavaScript
 • Deveta nedelja: Izrada završnog zadatka

Potrebno predznanje: Poznavanje osnova HTML/CSS-a i osnova programiranja ili završen Početni kurs

Trajanje kursa: Osnovni kurs programiranja traje 9 nedelja (108 sati nastave)

Početak sledećeg kursa: 21. jun 2021.

Osnovni kurs

Osnovni kurs

Trajanje kursa

9 nedelja, 3 puta nedeljno nastave (ukupno 108h).

Prijavi se putem OVOG LINKA

Prva, druga i treća nedelja (web programiranje i PHP)

 • Početak i kraj izvršavanja PHP skripte, i razlike u odnosu na druge jezike.
 • Specifičnosti sintakse, dinamičnost jezika i gde treba biti oprezan. Šta su sesije i čemu služe, čuvanje i kasnije čitanje podataka.
 • Kratak rezime osnovnih principa programskog jezika PHP (tipovi podataka, izrazi i iskazi, operatori, kontrola toka programa, if-else konstrukcija, switch-case konstrukcija, petlje, for petlja, while petlja, do-while petlja, nizovi, stringovi, funkcije, anonimne funkcije).
 • Osnovno o web serverima, poreklu PHP-a, zašto je potreban i kako omogućava kreiranje dinamičkih web strana.
 • HTTP zahtevi i odgovori.
 • Cookies i sesije.

Četvrta i peta nedelja (Objektno orijentisano programiranje)

 • Osnove OOP-a. Klase, atributi, metode.
 • Nasleđivanje u OOP.
 • Apstraktne klase, apstraktne metode, interfejsi.
 • Statički atributi i metode klase.

Peta i šesta nedelja (SQL)

 • Šta su relacione baze podataka i kako se razlikuju od drugih tipova. Šta predstavljaju tabele, redovi i kolone, koji tipovi podataka se mogu čuvati, koji su tipovi relacija i kako se ostvaruju,
 • Kreiranje nove baze, modelovanje i unos podataka,
 • Šta je upit (query), rad sa bazom preko komandne linije, naredbe i ograničenja prilikom dobavljanja i promene podataka,
 • Rad sa bazom iz PHP-a, zašto je opasno pisati sirove upite, funkcije i klase koje omogućavaju sigurniji rad sa bazama.

Sedma i osma nedelja (JavaScript i Git)

 • Ukratko o poreklu JS-a i potrebi za njim, evolucija od prve verzije do danas, popularnost i gde se sve koristi,
 • Karakteristike specifične za JS, sličnosti i razlike u odnosu na PHP, operatori, tipovi podataka i njihovo predstavljanje u kodu, razlika između primitivnih i složenih tipova,
 • Kako funkcionišu funkcije u JS-u, korišćenje funkcija kao promenljivih, šta su callback, anonimna i samopozivajuća funkcija,
 • Fleksibilnost objekata, naknadno dodavanje i brisanje atributa i metoda, šta je duck typing,
 • Šta je DOM, kako manipulisati njime bez jQuery-a i sa nativnim javascript funkcijama,
 • Događaji (event) i rad sa jednim thread-om, i kako asinhrono odgovarati na događaje,
 • Čemu služi i kako se koristi GIT.

Deveta nedelja

 • Izrada web aplikacije.

Potrebno predznanje

Završen Početni kurs

ili

Poznavanje osnova HTML/CSS-a i osnova programiranja

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Termin održavanja

Ponedeljak, sreda i petak, od 18h do 22h

Cena kursa

70.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Početak sledećeg kursa

21. jun 2021.

Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa u učionici. Za pohađanje kursa online, korisnik treba da obezbedi računar i internet konekciju.

Prijavi se putem OVOG LINKA

Napredni kurs

(full-stack web programiranje)

Cena kursa sa PDV-om: 84.000 RSD

Kurs je moguće pohađati samo u učionici

 • Prva nedelja: Objektno orijentisano programiranje (OOP)
 • Druga nedelja: Model-View-Controller (MVC), Laravel
 • Treća i četvrta nedelja: Laravel
 • Pauza - nedelju dana
 • Peta nedelja: Advanced JS
 • Šesta, sedma i osma nedelja: ReactJS
 • Deveta nedelja: API, REST, spajanje klijentske i serverske strane
 • Pauza - nedelju dana
 • Deseta nedelja: Izrada Single Page aplikacije (SPA) - završni rad

Potrebno predznanje: Poznavanje osnova HTML/CSS-a, osnova programiranja, programskih jezika JavaScript i PHP, SQL, koncepata Objektno orjentisanog programiranja ili završeni Početni i Osnovni kursevi

Trajanje kursa: Napredni kurs programiranja traje 10 nedelja (160 sati nastave).

Početak sledećeg kursa: 5. jul 2021.

Napredni kurs

Napredni kurs

Trajanje kursa

10 nedelja, 4 puta nedeljno nastave (ukupno 160h) i dve pauze od po nedelju dana u toku kursa (ukupno 12 nedelja).

Prijavi se putem OVOG LINKA

Prva nedelja (Objektno orijentisano programiranje)

 • Polimorfizam,
 • Paterni u OOP,
 • Korišćenje singleton, factory, obeserver i drugih paterna,
 • Šta su SOLID principi.

Druga nedelja (MVC, Laravel)

 • Šta je MVC i kako to izgleda u web aplikacijama, čemu služi web framework, šta radi Laravel i koje zadatke olakšava. Konfiguracija i instalacija,
 • Rutiranje, organizacija Kontrolera i njihovih metoda,
 • Izdvajanje logike u Model deo, koncept ORM i kako je to rešeno u Laravel-u (Eloquent),
 • Rad sa bazom kroz Eloquent i korišćenje DB migracija,
 • View deo, konstrukcija i vraćanje View-ova, Blade templating.

Treća i četvrta (Laravel)

 • Autentifikacija korisnika, šta je Middleware i kako se koristi, korišćenje redirekcija
 • Validacija podataka kroz Laravel, custom Validator-i,
 • Dependency Injection, Collections, Form Requests,
 • Artisan komande, osnovno o Service Provider-ima.

Peta nedelja (Advanced JS)

 • Arrow functions, kada ih koristiti, kada ne
 • ES6 klase, konstruktor, getters and setters, apstraktne klase
 • Asynchrony in JS, promises, chaining promises, async/await, error handling
 • Destructuring assignment, default parameters, spread syntax, rest parameter syntax
 • Functional JS, pure functions, first class functions, advanced array operations
 • ES6 modules

Šesta, sedma i osma nedelja (ReactJS)

 • Arhitektura ReactJs aplikacija - modularnost, zasnovanost na komponentama,
 • Prikaz Elemenata koristeci JSX,
 • Prethodno korišćenje Class komponenti i upoznavanje sa React Hooks,
 • Presentational i Container komponente,
 • Komunikacija između komponenti, Event Handling, Props,
 • Rad sa listama i opciono prikazvianje elemenata,
 • Form Input Bindings,
 • Rutiranje i navigacija u SPA (Single Page Application),
 • React Patterns, Custom Hooks,
 • Postavljanje state management-a na nivou čitave aplikacije sa Redux-om,
 • Obrada neželjenih efekata sa Redux Saga i komunikacija sa REST API-om pomoću Axios.

Deveta nedelja (API, REST, spajanje klijentske i serverske strane)

 • Šta je API, šta je REST, RESTful API.
 • API autentifikacija, različite vrste i primena,
 • Spajanje serverske strane (API) i klijentske aplikacije.

Deseta nedelja (izrada završne aplikacije)

 • Izrada Single Page aplikacije (SPA).

Polaznici naprednog kursa programiranja će kroz svaku celinu raditi sa Git-om i Command Line-om.

Potrebno predznanje

Završen Početni i Osnovni kursevi

ili

poznavanje osnova HTML/CSS-a, osnova programiranja, programskih jezika JavaScript i PHP, koncepata Objektno orjentisanog programiranja, SQL

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Termin održavanja

Ponedeljak, utorak, četvrtak i petak, od 18h do 22h

Cena kursa

84.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Početak sledećeg kursa

5. jul 2021.

Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa u učionici.

Prijavi se putem OVOG LINKA

QA kurs

(software tester)

Cena kursa sa PDV-om: 54.000 RSD

Kurs je moguće pohađati u učionici ili uživo online putem video linka

 • Prva nedelja: Osnove testiranja, tehnike u testiranju
 • Druga nedelja: Test dokumentacija
 • Treća nedelja: Agile/Scrum, Test management tools, HTTP client - server, GIT
 • Četvrta i peta nedelja: Uvod u API, upoznavanje sa Postman alatom, automatsko testiranje u Postman alatu
 • Šesta i sedma nedelja: Automatsko testiranje u Cypress frameworku
 • Osma nedelja: Završni rad

Potrebno predznanje: Poznavanje osnova HTML-a i osnova programiranja ili završen Početni kurs

Trajanje kursa: QA kurs 8 nedelja (64 sati nastave)

Početak sledećih kurseva:

 • 21. jun 2021. (predavanja ponedeljkom i četvrtkom)
 • 22. jun 2021. (predavanja utorkom i petkom)

Software test kurs

Software test kurs

Trajanje kursa

8 nedelja, 2 puta nedeljno nastave po 4h (ukupno 64h)

Prijavi se putem OVOG LINKA

Prva nedelja (Osnove testiranja,Tehnike u testiranju)

 • Osnovni koncepti testiranja softvera.
 • Tehnike u testiranju (Boundary Value Analysis (BVA), Equivalence Class Partitioning, Decision Table based testing, State Transition, Error Guessing)

Druga nedelja (Test dokumentacija)

 • Test dokumentacija
 • SDLC u agile metodologijama
 • Pisanje test case-ova

Treća nedelja (Agile/Scrum, Test management tools, HTTP client - server, GIT)

 • Agile - proces razvoja web aplikacija i uloga QA u procesu
 • Alati za test menadzment (VivifyScrum , TestLink)
 • Bug reporting
 • HTTP zahtevi i odgovori.
 • Uloga web browser-a
 • Chrome DevTools
 • Čemu služi i kako se koristi GIT.

Četvrta i peta nedelja (Uvod u API, Upoznavanje sa Postman alatom, Automatsko testiranje u Postman alatu)

 • Osnove API
 • Upoznavanje sa postman alatom
 • Napredne funkcije u postmanu
 • Automatsko testiranje API u postman-u
 • Newman

Šesta i sedma nedelja (Automatsko testiranje u Cypress frameworku)

 • E2E testing
 • Arhitektura automatskih testova
 • Lokatori i tipovi lokatora
 • POM
 • Automatsko testiranje u Cypress frameworku
 • Percy (visual AI testing tool)

Osma nedelja (Završni rad)

 • Izrada automatskih testova za web aplikaciju u Postman-u
 • Izrada automatskih testova za web aplikaciju u Cypress-u

Potrebno predznanje

Završen Početni kurs

ili

Poznavanje osnova HTML-a i osnova programiranja

Termini održavanja kursa

Prva grupa: ponedeljak i četvrtak od 18:00 do 22:00

Druga grupa: utorak i petak od 18:00 do 22:00

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Cena kursa

54.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Početak sledećeg kursa:

 • 21. jun 2021. (predavanja ponedeljkom i četvrtkom)
 • 22. jun 2021. (predavanja utorkom i petkom)

Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa u učionici. Za pohađanje kursa online, korisnik treba da obezbedi računar i internet konekciju.

Prijavi se putem OVOG LINKA

Pre nego što se prijaviš na bilo koji od kurseva, pogledaj šta tačno koji kurs podrazumeva i kakvo je predznanje potrebno.

Većina kurseva zahteva da imaš određeno predznanje iz programiranja i od toga će zavisiti sa koliko lakoće i razumevanja ćeš moći da pratiš lekcije.

Takođe, informiši se o samoj strukturi kurseva, da li je to znanje koje želiš da stekneš i oblast u kojoj bi da se usavršavaš. Tvoje interesovanje i volja za radom u određenoj oblasti u velikoj meri će uticati na uspešnost savladavanja gradiva.

Ako si odlučio - izaberi svoj kurs i prijavi se!

Po primljenoj prijavi, kontaktiraćemo te u najskorije vreme sa potrebnim informacijama.

Prijavi se za pohađanje kursa

Slanjem ove forme dajem svoju saglasnost da Vivify Ideas obrađuje moje lične podatke na način koji je opisan u Obrascu o saglasnosti za prikupljanje i obradu ličnih podataka. Potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la kompanijinu Izjavu o privatnosti i ovim dajem saglasnost za sve što je navedeno u istoj.

Prijava je uspešna!

Uskoro ćemo Vas kontaktirati sa informacijama o potpisivanju ugovora o pohađanju kursa, datumu početka kursa i terminima održavanja predavanja. Razrešenja svih nedoumica koje imaš po pitanju Vivify Academy možeš dobiti slanjem email-a na [email protected]

Prijava je neuspesna!

Kontakt

Vivify Academy
Laze Nančića 36
21000 Novi Sad
Srbija
+381 (0)21 662 4 615