Škola programiranja

Nauči da programiraš i unapredi svoju karijeru. Postani deo rastućeg IT sektora.

Škola programiranja Vivify Academy u Novom Sadu otvorena je za sve koji žele da savladaju osnove web programiranja.

Cilj akademije je da obezbedi kvalitetne programere i da ih pripremi za početak rada u IT industriji. Kompanija Vivify Ideas, nakon završenog kursa, poziva najuspešnije polaznike da se pridruže timu. Ipak, ne postoji uslov da se zaposlite u Vivify Ideas nakon završetka akademije, slobodni ste u izboru kompanije gde ćete se zaposliti.

Programer se ne postaje preko noći, potrebno je vreme, posvećenost i dobro vođenje. Sem usvajanja znanja, potrebno je usvojiti različite koncepte i adaptirati specifičan način razmišljanja. Zbog toga su Vivify Academy kursevi osmišljeni da traju više od 5 meseci intenzivnog rada.

Škola je organizovana u dva intenzivna kursa: Osnovni i Napredni. Nastava se održava tokom 10 nedelja, četiri puta nedeljno od 18:00 do 22:00 (ponedeljak, utorak, četvrtak, petak). U toku Osnovnog kursa postoji jedna pauza u trajanju od nedelju dana, dok na Naprednom postoje dve takve pauze. Ukupan fond je 160 časova na Osnovnom i 160 časova na Naprednom kursu. Cena pojedinačnog kursa (Osnovnog ili Naprednog) je 62.000 RSD (PDV je uključen u cenu). Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

Prijavi se

Postani Web Programer

Osnovni kurs

Cena kursa sa PDV-om: 62.000 RSD

Osnovni kurs programiranja traje 10 nedelja (160 sati nastave)

 • Prva nedelja: HTML i CSS
 • Druga i treća nedelja: Osnove programiranja
 • Četvrta i peta nedelja: web programiranje i PHP
 • Pauza - nedelju dana
 • Šesta nedelja: Objektno orijentisano programiranje (OOP)
 • Sedma nedelja: SQL
 • Osma i deveta nedelja: JavaScript
 • Deseta nedelja: Izrada završnog zadatka

Osnovni kurs

Osnovni kurs

Trajanje kursa

10 nedelja, 4 puta nedeljno nastave (ukupno 160h) i pauza u trajanju od nedelju dana (ukupno 11 nedelja).

Prva nedelja (HTML & CSS)

 • Sadržaj i struktura web strana, šta je HTML tag, element, atribut i čemu služe, gde koristiti koji tag i kako formatirati dokument,
 • Stilizovanje web strane, koja je svrha CSS-a i kako funkcioniše, kako pravilno razdvojiti stilove od strukture i izbeći nepotrebno dupliranje.

Druga i treća nedelja (Osnove programiranja)

 • Upoznavanje sa pojmom programiranja, programskog jezika i pravila koja se koriste u postupku programiranja,
 • Osnovni principi programskog jezika (strukturno programiranje, tipovi podataka, izrazi i iskazi, operatori, kontrola toka programa, if-else konstrukcija, switch-case konstrukcija, petlje, for petlja, while petlja, do-while petlja, nizovi, stringovi) i konkretna primena na jeziku PHP,
 • Upotreba funkcija, parametri funkcija, anonimne funkcije, rekurzija, ugrađene funkcije u PHP-u.

Četvrta i peta nedelja (web programiranje i PHP)

 • Osnovno o web serverima, poreklu PHP-a, zašto je potreban i kako omogućava kreiranje dinamičkih web strana.
 • Početak i kraj izvršavanja PHP skripte, i razlike u odnosu na druge jezike.
 • Specifičnosti sintakse, dinamičnost jezika i gde treba biti oprezan. Šta su sesije i čemu služe, čuvanje i kasnije čitanje podataka.
 • HTTP zahtevi i odgovori.

Šesta nedelja (Objektno orijentisano programiranje)

 • Osnove OOP-a. Klase, atributi, metode.
 • Nasleđivanje u OOP.
 • Apstraktne klase, apstraktne metode, interfejsi.
 • Statički atributi i metode klase.

Sedma nedelja (SQL)

 • Šta su relacione baze podataka i kako se razlikuju od drugih tipova. Šta predstavljaju tabele, redovi i kolone, koji tipovi podataka se mogu čuvati, koji su tipovi relacija i kako se ostvaruju,
 • Kreiranje nove baze, modelovanje i unos podataka,
 • Šta je upit (query), rad sa bazom preko komandne linije, naredbe i ograničenja prilikom dobavljanja i promene podataka,
 • Rad sa bazom iz PHP-a, zašto je opasno pisati sirove upite, funkcije i klase koje omogućavaju sigurniji rad sa bazama.

Osma i deveta nedelja (JavaScript i Git)

 • Ukratko o poreklu JS-a i potrebi za njim, evolucija od prve verzije do danas, popularnost i gde se sve koristi,
 • Karakteristike specifične za JS, sličnosti i razlike u odnosu na PHP, operatori, tipovi podataka i njihovo predstavljanje u kodu, razlika između primitivnih i složenih tipova,
 • Kako funkcionišu funkcije u JS-u, korišćenje funkcija kao promenljivih, šta su callback, anonimna i samopozivajuća funkcija,
 • Fleksibilnost objekata, naknadno dodavanje i brisanje atributa i metoda, šta je duck typing,
 • Šta je DOM, kako manipulisati njime bez jQuery-a i sa nativnim javascript funkcijama,
 • Događaji (event) i rad sa jednim thread-om, i kako asinhrono odgovarati na događaje,
 • Čemu služi i kako se koristi GIT.

Deseta nedelja

 • Izrada web aplikacije.

Termini održavanja kursa

Polaznici će biti raspoređeni na osnovu izabranih termina prilikom prijave i dostupnosti slobodnih mesta u grupama.

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Termin održavanja

Od 18h do 22h.

Cena kursa

62.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

Napredni kurs

Cena kursa sa PDV-om: 62.000 RSD

Napredni kurs programiranja traje 10 nedelja (160 sati nastave).

 • Prva nedelja: Objektno orijentisano programiranje (OOP)
 • Druga nedelja: Model-View-Controller (MVC), Laravel
 • Treća i četvrta nedelja: Laravel
 • Pauza - nedelju dana
 • Peta nedelja: Advanced JS
 • Šesta, sedma i osma nedelja: VueJS
 • Deveta nedelja: API, REST, spajanje klijentske i serverske strane
 • Pauza - nedelju dana
 • Deseta nedelja: Izrada Single Page aplikacije (SPA) - završni rad

Napredni kurs

Napredni kurs

Trajanje kursa

10 nedelja, 4 puta nedeljno nastave (ukupno 160h) i dve pauze od po nedelju dana u toku kursa (ukupno 12 nedelja).

Prva nedelja (Objektno orijentisano programiranje)

 • Polimorfizam,
 • Paterni u OOP,
 • Korišćenje singleton, factory, obeserver i drugih paterna,
 • Šta su SOLID principi.

Druga nedelja (MVC, Laravel)

 • Šta je MVC i kako to izgleda u web aplikacijama, čemu služi web framework, šta radi Laravel i koje zadatke olakšava. Konfiguracija i instalacija,
 • Rutiranje, organizacija Kontrolera i njihovih metoda,
 • Izdvajanje logike u Model deo, koncept ORM i kako je to rešeno u Laravel-u (Eloquent),
 • Rad sa bazom kroz Eloquent i korišćenje DB migracija,
 • View deo, konstrukcija i vraćanje View-ova, Blade templating.

Treća i četvrta (Laravel)

 • Autentifikacija korisnika, šta je Middleware i kako se koristi, korišćenje redirekcija
 • Validacija podataka kroz Laravel, custom Validator-i,
 • Dependency Injection, Collections, Form Requests,
 • Artisan komande, osnovno o Service Provider-ima.

Peta nedelja (Advanced JS)

 • Arrow functions, kada ih koristiti, kada ne
 • ES6 klase, konstruktor, getters and setters, apstraktne klase
 • Asynchrony in JS, promises, chaining promises, async/await, error handling
 • Destructuring assignment, default parameters, spread syntax, rest parameter syntax
 • Functional JS, pure functions, first class functions, advanced array operations
 • ES6 modules

Šesta, sedma i osma nedelja (VueJS)

 • Arhitektura Vue.js aplikacija - modularnost, zasnovanost na komponentama,
 • Data binding, templating u VueJS-u,
 • Komponente, Event Handling, ugrađene i custom direktive, filteri, mixins,
 • Computed Properties i Watchers,
 • Form Input Bindings, Validacija, Axios,
 • Rutiranje i navigacija u SPA (Single Page Application),
 • Komunikacija među komponentama, parent-child i sibling.

Deveta nedelja (API, REST, spajanje klijentske i serverske strane)

 • Šta je API, šta je REST, RESTful API.
 • API autentifikacija, različite vrste i primena,
 • Spajanje serverske strane (API) i klijentske aplikacije.

Deseta nedelja (izrada završne aplikacije)

 • Izrada Single Page aplikacije (SPA).

Polaznici naprednog kursa programiranja će kroz svaku celinu raditi sa Git-om i Command Line-om.

Termini održavanja kursa

Polaznici će biti raspoređeni na osnovu izabranih termina prilikom prijave i dostupnosti slobodnih mesta u grupama.

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Termin održavanja

Od 18h do 22h.

Cena kursa

62.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

Prijavi se za besplatno testiranje. Na testiranju ćemo saznati više o tebi, tvojim sklonostima ka programiranju i trenutnom znanju. Nakon što obavimo testiranje većeg broja kandidata, one koji su se najbolje pokazali ćemo pozvati na kurs. Kada dobiješ poziv, ti odlučuješ da li želiš da pohađaš kurs.

OK je ako nemaš nikakvog iskustva u programiranju. Za rešavanje programerskih zadataka ćemo ti poslati pripremu. Kroz testiranje dolazimo do informacije o tvom talentu za ovu oblast, a zajednički zadatak je da taj talenat ispunimo.

Testiranje se održava u prostorijama Vivify Ideas i traje oko 2 sata.

Prijavi se za besplatno testiranje

Želimo da saznamo više o tebi i tvojim sklonostima ka programiranju. Kada tačan termin testiranja bude zakazan, pozvaćemo te putem mail-a.


Slanjem ove forme dajem svoju saglasnost da Vivify Ideas obrađuje moje lične podatke na način koji je opisan u Obrascu o saglasnosti za prikupljanje i obradu ličnih podataka. Potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la kompanijinu Izjavu o privatnosti i ovim dajem saglasnost za sve što je navedeno u istoj.

Prijava je uspešna!

Put do pozicije Web programera je upravo postao kraći. Kada tačan termin testiranja bude zakazan, očekuj poziv i više detalja o samom testiranju. Razrešenja svih nedoumica koje imaš po pitanju Vivify Academy možeš dobiti slanjem email-a na [email protected]

Kontakt

Vivify Academy
Laze Nančića 36
21000 Novi Sad
Srbija
+381 (0)21 662 4 615