Škola programiranja

Izaberi Vivify Academy jer želiš da učiš i kreneš putem do sigurnog zaposlenja u IT industriji

Škola programiranja Vivify Academy u Novom Sadu otvorena je za sve koji žele da savladaju osnovne aspekte web programiranja. Ako želiš sebi da obezbediš mesto web programera, Vivify Academy je tu da te spremi za to.

Tim profesionalaca je osmislio kurseve kao spoj teorije i prakse. Tokom 16 nedelja, koliko traju dva kursa, predavači će deliti svoja znanja i iskustva stečena tokom rada u IT industriji. Fokus škole programiranja je praktični rad, pored postupnog usvajanja teorijskog znanja tokom interaktivnih predavanja.

Škola je organizovana u dva kursa: Osnovni i Napredni. Svaki kurs traje po 8 nedelja a nastava se održava pet puta nedeljno, svakog radnog dana od 18:00 do 22:00 (ukupno 160 časova na Osnovnom i 160 časova na Naprednom kursu).

Cena pojedinačnog kursa (Osnovnog ili Naprednog) je 62.000 RSD (PDV je uključen u cenu). Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

Najuspešnijim polaznicima Vivify Academy se pruža prilika za zaposlenje u Vivify Ideas.

Prijavi se

Postani Web Programer

Osnovni kurs

Cena kursa sa PDV-om: 62.000 RSD

Osnovni kurs programiranja traje 8 nedelja (160h nastave).

 • Prva nedelja: HTML i CSS
 • Druga nedelja: Osnove programiranja
 • Treća nedelja: web programiranje i PHP
 • Četvrta nedelja: web programiranje i PHP
 • Peta nedelja: SQL
 • Šesta nedelja: Objektno orijentisano programiranje (OOP)
 • Sedma nedelja: JavaScript
 • Osma nedelja: JavaScript, izrada osnovne web aplikacije

Vivify Academy, Osnovni kurs

Osnovni kurs

Trajanje kursa

8 nedelja, 5 puta nedeljno nastave (ukupno 160h).

Prva nedelja (HTML & CSS)

 • Sadržaj i struktura web strana, šta je HTML tag, element, atribut i čemu služe, gde koristiti koji tag i kako formatirati dokument,
 • Stilizovanje web strane, koja je svrha CSS-a i kako funkcioniše, kako pravilno razdvojiti stilove od strukture i izbeći nepotrebno dupliranje.

Druga nedelja (Osnove programiranja)

 • Upoznavanje sa pojmom programiranja, programskog jezika i pravila koja se koriste u postupku programiranja,
 • Osnovni principi programskog jezika (strukturno programiranje, tipovi podataka, izrazi i iskazi, operatori, kontrola toka programa, if-else konstrukcija, switch-case konstrukcija, petlje, for petlja, while petlja, do-while petlja, nizovi, stringovi) i konkretna primena na jeziku PHP,
 • Upotreba funkcija, parametri funkcija, anonimne funkcije, rekurzija, ugrađene funkcije u PHP-u.

Treća i četvrta nedelja (web programiranje i PHP)

 • Osnovno o web serverima, poreklu PHP-a, zašto je potreban i kako omogućava kreiranje dinamičkih web strana.
 • Početak i kraj izvršavanja PHP skripte, i razlike u odnosu na druge jezike.
 • Specifičnosti sintakse, dinamičnost jezika i gde treba biti oprezan. Šta su sesije i čemu služe, čuvanje i kasnije čitanje podataka.
 • HTTP zahtevi i odgovori.
 • Čemu služi i kako se koristi GIT.

Peta nedelja (SQL)

 • Šta su relacione baze podataka i kako se razlikuju od drugih tipova. Šta predstavljaju tabele, redovi i kolone, koji tipovi podataka se mogu čuvati, koji su tipovi relacija i kako se ostvaruju,
 • Kreiranje nove baze, modelovanje i unos podataka,
 • Šta je upit (query), rad sa bazom preko komandne linije, naredbe i ograničenja prilikom dobavljanja i promene podataka,
 • Rad sa bazom iz PHP-a, zašto je opasno pisati sirove upite, funkcije i klase koje omogućavaju sigurniji rad sa bazama.

Šesta nedelja (OOP)

 • Osnove OOP-a. Klase, atributi, metode.
 • Nasleđivanje u OOP.
 • Apstraktne klase, apstraktne metode, interfejsi.
 • Statički atributi i metode klase.

Sedma i osma nedelja (JavaScript)

 • Ukratko o poreklu JS-a i potrebi za njim, evolucija od prve verzije do danas, popularnost i gde se sve koristi,
 • Karakteristike specifične za JS, sličnosti i razlike u odnosu na PHP, operatori, tipovi podataka i njihovo predstavljanje u kodu, razlika između primitivnih i složenih tipova,
 • Kako funkcionišu funkcije u JS-u, korišćenje funkcija kao promenljivih, šta su callback, anonimna i samopozivajuća funkcija,
 • Fleksibilnost objekata, naknadno dodavanje i brisanje atributa i metoda, šta je duck typing,
 • Šta je DOM, kako manipulisati njime bez jQuery-a i sa nativnim javascript funkcijama,
 • Događaji (event) i rad sa jednim thread-om, i kako asinhrono odgovarati na događaje.

Osma nedelja

 • Izrada web aplikacije.

Termini održavanja kursa

Polaznici će biti raspoređeni na osnovu izabranih termina prilikom prijave i dostupnosti slobodnih mesta u grupama.

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Termin održavanja

Od 18h do 22h.

Cena kursa

62.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

Napredni kurs

Cena kursa sa PDV-om: 62.000 RSD

Napredni kurs programiranja traje 8 nedelja (160h nastave).

 • Prva nedelja: Objektno orijentisano programiranje (OOP)
 • Druga nedelja: Model-View-Controller (MVC), Laravel
 • Treća nedelja: Laravel
 • Četvrta nedelja: Angular2
 • Peta nedelja: Angular2
 • Šesta nedelja: API, REST, spajanje klijentske i serverske strane
 • Sedma nedelja: Ionic
 • Osma nedelja: Izrada Single Page aplikacije (SPA)

Vivify Academy, Napredni kurs

Napredni kurs

Trajanje kursa

8 nedelja, 5 puta nedeljno nastave (ukupno 160h).

Prva nedelja (Objektno orijentisano programiranje)

 • Polimorfizam,
 • Paterni u OOP,
 • Korišćenje singleton, factory, obeserver i drugih paterna,
 • Šta su SOLID principi.

Druga i treća nedelja (MVC, Laravel)

 • Šta je MVC i kako to izgleda u web aplikacijama, čemu služi web framework, šta radi Laravel i koje zadatke olakšava. Konfiguracija i instalacija,
 • Rutiranje, organizacija Kontrolera i njihovih metoda,
 • Izdvajanje logike u Model deo, koncept ORM i kako je to rešeno u Laravel-u (Eloquent),
 • Rad sa bazom kroz Eloquent i korišćenje DB migracija.
 • View deo, konstrukcija i vraćanje View-ova, Blade templating,
 • Autentifikacija korisnika, šta je Middleware i kako se koristi, korišćenje redirekcija,
 • Validacija podataka kroz Laravel, custom Validator-i,
 • Artisan komande, osnovno o Service Provider-ima.

Četvrta i peta nedelja (Angular 2)

 • Typescript jezik, opcioni tipovi i koncept transpilacije,
 • Arhitektura Angular 2 aplikacija - modularnost, zasnovanost na komponentama,
 • Data binding, templating u Angularu. Moduli, import i export, dekoratori u Typescript-u.
 • Komponente, ugrađene i custom direktive, pipe-ovi, sintaksa za različite tipove data binding-a,
 • Servisi i Dependency Injection,
 • Forme, front-end validacija, Http modul, Promise i Observable.
 • Rutiranje i navigacija u SPA, child rute, resolver-i, lazy loading modula,
 • Komunikacija među komponentama, parent-child i sibling,

Šesta nedelja (API, REST, spajanje klijentske i serverske strane)

 • Šta je API, šta je REST, RESTful API.
 • API autentifikacija, različite vrste i primena.
 • Spajanje serverske strane (API) i klijentske aplikacije.

Sedma nedelja (Ionic)

 • Mobilne aplikacije, nativni i hibridni pristup,
 • Osnove Ionic okvira, relacija sa Angular okvirom,
 • Korišćenje Ionic komponenti,
 • Pravljenje mobilne aplikacije i distribucija na mobilne uređaje,
 • Progressive Web Applications.

Osma nedelja (izrada završne aplikacije)

 • Izrada Single Page aplikacije (SPA).
 • Polaznici naprednog kursa programiranja će kroz svaku celinu raditi sa Git-om i Command Line-om.

Termini održavanja kursa

Polaznici će biti raspoređeni na osnovu izabranih termina prilikom prijave i dostupnosti slobodnih mesta u grupama.

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Termin održavanja

Od 18h do 22h.

Cena kursa

62.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

Predavači

Nedeljko Damnjanović Nenad Vujičić Dušan Miražić Nikola Spalević Zoran Zlokapa Aleksandar Sotirović
download Nedeljko Damnjanović

Nedeljko Damnjanović

U toku studiranja započinje rad sa PHP-om koji koristi na svojim prvim projektima. Ozbiljnije iskustvo stiče nakon fakulteta radeći kao Java programer, ali tada otkriva da je prava magija u JavaScript-u. Poslednje 4 godine radi kao JavaScript programer. Kad je u pitanju back-end, radi u PHP-u kroz Laravel framework.

Kao i sve “estradne zvezde”, živi na relaciji Šabac - Novi Sad - Pariz. Svoj talenat i znanje iz PHP-a i Angular-a će predstaviti polaznicima Vivify Academy-ja.


download Dušan Miražić

Dušan Miražić

Nesuđeni košarkaš koji je zavoleo programiranje. Uspešno je radio kao predavač u jednoj školi programiranja. Ipak iz trke “Moje zanimanje - Dušan Miražić” kao pobednik je izašla IT industrija ostavivši Prosvetu iza sebe. Radi kao full stack developer.

Na Vivify Academy će polaznicima prenositi svoje znanje i iskustva u radu sa SQL-om.


download Nenad Vujičić

Nenad Vujičić

Na kineskoj kopiji Nintendo konzole u obliku tastature koju je dobio za 8. rođendan otkriva BASIC i njegovo čuveno 20 GOTO 10. Odlučan da jednog dana postane programer, 15 godina kasnije dolazi u Vivify Ideas i postaje full stack developer.

Od samog početka primarno interesovanje mu je JavaScript i veruje da "Any application that can be written in JavaScript, will eventually be written in JavaScript."


download Nikola Spalević

Nikola Spalević

Rođen u (ne)vreme, kad je Zvezda harala fudbalom, a ratovi našom zemljom. Pasionirani ljubitelj software-a, uvek spreman za upijanje novih znanja. Svoje programersko majstorstvo pokazuje u programskim jezicima PHP i JavaScript. Posebno zainteresovan za framework-e Laravel, Angular i Vue.

Osim IT veština koje poseduje, sa polaznicima Vivify Academy-ja će podeliti i iskustva koje prikuplja sa pozicije full stack developera.


download Zoran Zlokapa

Zoran Zlokapa

Igrao se u blatu, pa Lego kockicama, a onda prešao na crtanje web stranica. Maštovit dizajner i front-end developer sa iskustvom u planiranju, dizajniranju i produkciji korisničkih interfejsa.

U industriji preko 10 godina, video sve što ima da se vidi. Sve dok Microsoft ne izbaci dobar browser, ništa ga ne može iznenaditi. Za Vivify Academy čuva svoje najbolje priče o HTML-u i CSS-u.


download Aleksandar Sotirović

Aleksandar Sotirović

Teži ka tome da svaki projekat na kojem radi bude onaj koji će napraviti pozitivnu promenu u ljudskim životima. Profesionalno se bavi programiranjem više od 6 godina. Veruje da su open source projekti najbolja stvar koja se dogodila IT industriji. Iako više ceni saradnju od takmičenja, kada je reč o roštiljanju tu definitivno odnosi medalju.

Sa polaznicima Vivify Academy-ja će podeliti svoje znanje o PHP-u i Laravel frameworku.


Prijavi se za besplatno testiranje. Na testiranju ćemo saznati više o tebi, tvojim sklonostima ka programiranju i trenutnom znanju. Obavestićemo te koji je kurs odgovarajući za tebe i koji su slobodni termini početka kursa. Ti odlučuješ da li želiš da pohađaš kurs i kada.

OK je ako nemaš nikakvog iskustva u programiranju. Kroz testiranje dolazimo do informacije o tvom talentu za ovu oblast, a zajednički zadatak je da taj talenat ispunimo.

Testiranje se održava u prostorijama Vivify Ideas i traje oko 1 sat.

Prijavi se za besplatno testiranje

Na testiranju ćemo saznati više o tebi i tvojim sklonostima ka programiranju. Nakon toga ćemo te obavestiti koji je kurs odgovarajući za tebe.


Prijava je uspešna!

Put do pozicije Web programera je upravo postao kraći. Uskoro očekuj više detalja o samom testiranju. Razrešenja svih nedoumica koje imaš po pitanju Vivify Academy možeš dobiti slanjem email-a na academy@vivifyideas.com .

Kontakt

Vivify Academy
Stanoja Glavaša 47
21000 Novi Sad
Srbija
+381 (0)21 662 4 615
academy@vivifyideas.com